دانشنامه

نمایی از یک کوره تونلی

فرآیند تولید بریکت آهن اسفنجی در کوره تونلی

در سرمایه گذاری روی احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی به روش کوره تونلی، آشنایی با فرآیند تولید برای انجام امکان سنجی‌های فنی و اقتصادی ضروری است. این آشنایی شامل فرآیند گام به گام تولید محصول و شرایط مصرف مواد اولیه و حامل‌های انرژی است.

محصول آهن اسفنجی به روش کوره تونلی

بازار فروش آهن اسفنجی چگونه است؟

برای آنکه بدانیم سرمایه گذاری روی طرح تولید آهن اسفنجی به روش کوره تونلی، توجیه اقتصادی دارد یا خیر، لازم است مطالعاتی درباره بازار این محصول داشته باشیم. مطالعات بازار، شامل بررسی رقبا و بازار فروش داخلی و خارجی محصول است که در این مقاله به آن‌ها می‌پردازیم.

تولید آهن اسفنجی به روش کوره تونلی

آیا سرمایه گذاری در تولید آهن اسفنجی به روش کوره تونلی سودآور است؟

آهن اسفنجی مهم ترین ماده اولیه کوره‌های فولادسازی به شمار می‌رود. در تولید این ماده به روش کوره تونلی، حجم سرمایه گذاری پایین‌تری نسبت به روش‌های دیگر مورد نیاز است. به همین دلیل است که این فرایند جذابیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی  دارد.

تولید آهن اسفنجی به روش کوره تونلی (کاویان گهر سیرجان)

احداث خط تولید آهن اسفنجی به روش کوره تونلی

رستاپاد
تنها دارنده تکنولوژی تولید آهن اسفنجی به روش کوره تونلی
با تجربه موفق بهره برداری در ایران